Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0

ul. Piotr Skargi 6, 37-700 Przemyśl

Kadra PROWES 2.0

Kadra PROWES 2.0 składa się z:

  1. Animatorów – osób, które wiedzą o społecznościach lokalnych dużo, a może i bardzo dużo. Diagnozują potencjał lokalnego środowiska oraz Podmiotów Ekonomii  Społecznej (PES), organizują spotkania dotyczące możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw lokalnych, podejmowania współpracy PES z JST, tworzenia partnerstw i wiele innych działań.
  2. Doradców – którzy wspierają inicjatywy tworzenia nowych Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych (PS).
  3. Specjalistów ds. reintegracji społecznej i zawodowej – osoby, która czuwa nad rozwojem zawodowym i osobistym pracowników przedsiębiorstw społecznych.
  4. Doradców biznesowych – świadczących usługi doradcze dla Przedsiębiorstw Społecznych w zakresie wzmacniania potencjału PES/PS karowego, finansowego oraz wspierania wdrażania innowacyjnych inicjatyw. Wspierają PES/PS w nawiązywaniu współpracy z biznesem w ramach partnerstw, sieci branżowych, czy klastrów, wspierają współprac z JST.
  5. Doradców z zakresu Prawa Zamówień Publicznych – który przede wszystkim pomagają PS w analizie dostępności aktualnych zamówień publicznych, pomagają w opracowaniu i składaniu ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz monitorowaniu pozyskania tych zamówień i podpisania umów.